Pravidelný servis

Provádíme nezávislé pozáruční opravy šroubových, pístových a bezmazných kompresorů a elektromotorů. Nabízíme prodej náhradních dílů. Zaměřujeme se na kompresory Atlas Copco, dále pak Mark, Ceccato, Schneider a další,…

Pravidelná neboli periodická údržba

Pokud očekáváte od Vašeho kompresoru spolehlivou a kvalitní dodávku stlačeného vzduchu, je potřeba se o něj adekvátně starat. Pravidelná údržba je důležitá pro každý stroj a u kompresorů tomu není jinak. Ať už se jedná o domácí/hobby kompresor nebo špičkový šroubový kompresor, každý vyžaduje pravidelný servis. Ložiska, těsnění, oleje ani filtry nemají nekonečnou životnost.


Pokud údržbu zanedbáte, můžete pozorovat snížení výkonu, ztráty oleje, přehřívání agregátu, zvýšenou hlučnost a celkové přetěžování stroje. Snižuje se životnost kompresoru a zvyšuje se spotřeba kompresoru.

Plán údržby

Výrobci kompresorů přikládají v dokumentaci plán údržby buď na základě odpracovaných motohodin nebo časovém intervalu. Některé kompresory mají řídící jednotku, která Vás na nadcházející servis předem upozorní.

Součástí každého pravidelného servisu je servis sušiček vzduchu kondenzačních i adsorbčních, údržba odpouštěčů i separátorů. Certifikovanou revizi tlakových nádob (vzdušníků) Vám rádi v rámci pravidelného servisu zprostředkujeme.

Plán údržby se liší u šroubových i pístových kompresorů.

ŠROUBOVÉ KOMPRESORYPÍSTOVÉ KOMPRESORY

Šroubové kompresory

U šroubových kompresorů se provádí 3 typy servisu. Každý servis má svůj seznam úkolů. Jednotlivé úkony se liší dle výrobce kompresoru, zde uvádím pouze po představu jednotlivé úkony.

A

Servis A

Provádí se jednou za rok nebo po odpracování 2000 motohodin. Někdy se můžete setkat s označením tzv. „malý servis“.

Obvykle servis A obsahuje:
– Výměna oleje
– Výměna sacího a olejového filtru
– Promázání ložisek motoru
– Vyčištění chladiče
– Vyčištění kondenzátoru
– Vyčištění filtračního sítka a testování odpouštěče

B

Servis B

Provádí se jednou za dva roky nebo po odpracování 4000-6000 motohodin. Někdy se můžete setkat s označením tzv. „velký servis“.

Kroky jsou stejné jako u servisu A. Další kroky u servisu B:
– Výměna separátoru oleje
– Výměna filtrační rohože
– Kontrola vibrací motoru tzv. vibrodiagnostika ložisek
– Výměna filtrační rohože frekvenčního měniče

C

Servis C

Provádí se jednou za tři roky nebo po odpracování 8000-12000 motohodin.

Postup je obdobný jako u předchozích servisů.

Pístové kompresory

U pístových kompresorů se také řídíme dle odpracovaných motohodin nebo plánu údržby stanového výrobcem kompresoru (intervaly oprav). Obecně pozornost věnujeme hlavně uvedeným dílům níže.

SACÍ FILTR

Sací filtr se mění 1x ročně. Filtry je potřeba udržovat čisté a průchodné. Jeli zanesen či poškozen, snižuje se výkon kompresoru a zvyšuje se riziko vniknutí nečistot a poškození Vašeho kompresoru. 

OLEJ

Olej se mění 1x ročně. Při výměne oleje musí být kompresor odpojen od elektrické sitě a uveden do klidu. Oleje vždy kupujeme doporučované výrobcem. Oleje jsou námi ověřené.

ZPĚTNÝ VENTIL

Zpětný ventil vždy kontroluje a případně vyměníme. Ventil zabraňuje zpětnému proudění vzduchu do kompresoru. V případě poškození zpětného ventilu hrozí poškození Vašeho kompresoru.

VYPUŠTĚNÍ KONDENZÁTU ZE VZDUŠNÍKU

Ve vzdušníku (tlakové nádobě) se může hromadit voda (kondenzát). V takovém případě musí kompresor častěji spínat, čímž zvyšuje svou spotřebu. Během každého servisu tlakovou nádobu kontrolujeme, případně kondenzát odpustíme.

VENTILOVÉ DESKY A JEJICH TĚSNĚNÍ